OZNAM-VSD a.s..pdf
Odpočet elektromerov - 06. a 07. 02. 2020

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-presovskeho-samospravneho-kraja

Zvozový kalendár na rok 2020

Zvozový kalendár Trnkov 2020.pdf
Zvozový kalendár 2020

VOĽBY DO NRSR 2020

Informácie pre voliča.pdf
Informácia pre voliča

Žiadosť o voľbu poštou.pdf
Žiadosť o voľbu poštou

ZVEREJNENIE ELEKTRONICKEJ ADRESY NA DORUČOVANIE ŽIADO STÍ O VOĽBU POŠTOU.docx
Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadosti o voľbu poštou

ZVEREJNENIE ELEKTRONICKEJ ADRESY NA DORUČENIE OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO OKRSKOVEJVOLEBNEJ KOMISIE.docx
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

ZVEREJNENIE ELEKTRONICKEJ ADRESY NA DORUČENIE ŽIADOSTI O VYDANIE HLASOVACIEHO PREUKAZU.docx
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

OZNAM

Správa o vyhodnotení realizácie projektu - Výmena a modernizácia svietidiel multifunkčného ihriska obce Trnkov

Zvozový kalendár na rok 2019

ŠaZZ

V roku 2011 vzniklo v Trnkove športové a záujmové združenie Trnkov (ŠZZ Trnkov), ktoré sa popri iných športových činnostiach venuje predovšetkým výchove futbalovej omladiny. Prvé súťažné futbalové kroky trnkovskí mladíci začali písať v roku 2014, odkedy Oblastný futbalový zväz Prešov riadi súťaž mladších žiakov.


Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Trnkov

Registrácia chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu - info pre chovateľov

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov r. 2018

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS s.r.o.