registrovaný chov ošípaných.zip
Registrácia chovu ošípaných

UPOZORNENIE PRE CESTUJÚCICH OD 03.10.2020 !!!

UPOZORNENIE PRE CESTUJÚCICH od 03.10.2020.pdf
UPOZORNENIE PRE CESTUJÚCICH OD 03.10.2020

Cestovný poriadok 707442- 0d 03.10.2020.pdf
Cestovný poriadok - ZMENA od 03.10.2020 do 31.10.2020

Cestovný poriadok 707446 od 03.10.2020.pdf
Cestovný poriadok - ZMENA od 03.10.2020 do 31.10.2020

Opatrenie ÚVZ SR - 14.09.2020.pdf
Opatrenie ÚVZ SR - 14.09.2020

Oznam - PD Kapušany.pdf
OZNAM - PD KAPUŠANY


VZN č 12020 - Prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf
VZN č. 01/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska


Záverečný účet obce za rok 2019 časť 1..pdf
Záverečný účet obce Trnkov za rok 2019 časť 1.

Záverečný účet obce Trnkov za rok 2019 časť2..pdf
Záverečný účet obce Trnkov za rok 2019 časť 2.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav.pdf
Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019

Úroveň vytriedenia KO za 2019 - Trnkov.pdf.PDF
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019

Zvozový kalendár na rok 2020

Zvozový kalendár Trnkov 2020.pdf
Zvozový kalendár 2020

VOĽBY DO NRSR 2020

Informácie pre voliča.pdf
Informácia pre voliča

Žiadosť o voľbu poštou.pdf
Žiadosť o voľbu poštou

ZVEREJNENIE ELEKTRONICKEJ ADRESY NA DORUČOVANIE ŽIADO STÍ O VOĽBU POŠTOU.docx
Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadosti o voľbu poštou

ZVEREJNENIE ELEKTRONICKEJ ADRESY NA DORUČENIE OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO OKRSKOVEJVOLEBNEJ KOMISIE.docx
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

ZVEREJNENIE ELEKTRONICKEJ ADRESY NA DORUČENIE ŽIADOSTI O VYDANIE HLASOVACIEHO PREUKAZU.docx
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu


OZNAM

Správa o vyhodnotení realizácie projektu - Výmena a modernizácia svietidiel multifunkčného ihriska obce Trnkov

Zvozový kalendár na rok 2019

ŠaZZ

V roku 2011 vzniklo v Trnkove športové a záujmové združenie Trnkov (ŠZZ Trnkov), ktoré sa popri iných športových činnostiach venuje predovšetkým výchove futbalovej omladiny. Prvé súťažné futbalové kroky trnkovskí mladíci začali písať v roku 2014, odkedy Oblastný futbalový zväz Prešov riadi súťaž mladších žiakov.


Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Trnkov

Registrácia chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu - info pre chovateľov

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov r. 2018

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS s.r.o.