POZOR ZMENA !!!! - MDD sa uskutoční v sobotu 12.06.2021 od 16:00 hod na Multifunkčnom ihrisku.

Protipovodňové opatrenia Trnkov - Zámer pre zisťovacie konanie

 

Dňa 25.5.2021 bola vyhlásená a na webovom sídle MAS uverejnená výzva na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok pre  mladých poľnohospodárov.
Kompletnú výzvu s prílohami nájdete tu: https://www.massafran.sk/vyzvy-prv-rok-2021/mas-017-6-1-1/

Výstavba 4 bytových domov v obci Trnkov, rozšírenie infraštruktúry a ČOV

Ak ste sa nemohli alebo nevedeli sčítať sami máte možnosť využiť službu asistovaného sčítania.

V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent.

Na území obce budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada (napr. z dôvodu imobility), teda počas prvých 2 týždňov doby sčítania zavolá na obec.

Všetky informácie nájdete na stránke www.scitanie.sk

OZNAM - obmedzenie dopravy v roku 2021.pdf
OZNAM - obmedzenie dopravy v roku 2021

ZVOZOVÝ KALENDÁR - TRNKOV 2021.pdf
ZVOZOVÝ KALENDÁR - TRNKOV 2021

Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav.pdf
Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav

Úroveň vytriedenia KO za 2019 - Trnkov.pdf.PDF
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019

ŠaZZ

V roku 2011 vzniklo v Trnkove športové a záujmové združenie Trnkov (ŠZZ Trnkov), ktoré sa popri iných športových činnostiach venuje predovšetkým výchove futbalovej omladiny. Prvé súťažné futbalové kroky trnkovskí mladíci začali písať v roku 2014, odkedy Oblastný futbalový zväz Prešov riadi súťaž mladších žiakov.


Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov r. 2018

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS s.r.o.